Vítá vás KOS Křenovice

Ať jste nebo nejste členy, věříme, že si vyberete z našeho programu. Těšíme se na vás.

Podzimní řemeslné dílny - 20. října

Ukázková hodina angličtiny
18. 9.
Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo kroužek angličtiny, tak vás zveme na ukázkovou hodinu lektorky Jany Krausové z volnočasového centra Kaštánky. Více na stránce Novinky.  

Zveme všechny na tradiční řemeslný jarmark do Křenovic
- sobota 3. listopadu
- Společenský sál na Václavské ulici
- od 9.00 do 17.00

Průběžné info najdete zde. 


Dnes fotíme prvňáčky
17. 9.
Děti dostanou tři fotografie. Zájemci o další fotografie si mohou napsat na emil muli.s@seznam.cz a bude jim zaslán soubor. 
Více na stránce Novinky. 

Přihlašování dětí do kroužků

9. 9.
Pod názvy kroužků najdete základní informace, ale také přihlášky s upřesněním termínu odevzdání. Čtěte info pozorně. Děkujeme.

A září je zase tady!
V současné době připravujeme činnost KOSa pro školní rok 2018/2019 tak, abychom byli schopni děti i jejich rodiče v co nejkratší době seznámit s nabídkou všech kroužků. Většina z nich zahájí svoji činnost v měsíci říjnu...
Více na stránce Novinky  

Změna výše členských příspěvků

Na lednové schůzi výboru KOS bylo schváleno zvýšení členského dětského ročního příspěvku na 100 Kč od nového školního roku, tj. od 2018/2019. V minulých letech celý příspěvek (50 Kč) sloužil na pojištění dětí při pravidelné i jednorázové činnosti. Více na stránce Novinky.