Vítá vás KOS Křenovice

Zveme na akci, na jejíž organizaci se náš KOS podílí...
Určeno různým cílovkám - vyučujícím, knihovnicím, ale také rodičům, prarodičům, dětem - čtenářům z I. stupně základní školy, ale také nečtenářům.

Těšíme se na všechny ve středu 22. listopadu odpoledne ve Společenském sále na Václavské ulici.  


Jsme také na FCB, kde najdete více informací.

Každá z dílen bude mít své téma, kterému se budou zájemci věnovat od 15:00 do 15:45. Společně si vždy připomenou, jak s daným robotem pracovat. Začátečníkům bude robotek představen trošku více. Pro všechny je pak připravena "robotí stezka" – sada úkolů k danému robotkovi od nejjednodušších až po složitější, které může plnit každý svým tempem. Plnění úkolů bude zaznamenáno do průkazky a na úspěšné řešitele čekají malé odměny. (Plnit úkoly mohou zájemci i v dalších dílnách, před a po společné činnosti.) Zájemci o programování mohou řešit také vlastní úkoly. 
Termíny a další informace najdete zde...