Tvořivá dílna pro děvčata od 3. do 8. třídy 

Kroužek je určen šikovným holkám, které rády tvoří podle vzoru i vlastní fantazie, například drobné šperky, dekorace, obrázky, dárky, loutky. Výtvarné nadání není podmínkou, stačí nadšení! Odměnou je vždy vlastní výtvor na konci každé schůzky!

Dílna je dočasně uzavřena - vzhledem k nařízení vlády ze dne 8/10 se nebudou dílny až do odvolání konat.V letošním školním roce bude dílna opět rozdělena na dvě skupiny:

- starší holky (6.-8. třída) - každé liché úterý - začínáme 6. 10.
- mladší holky (3.-5. třída) - každé sudé úterý - začínáme 13. 10.

Ovšem výjimky jsou možné.

Čas: úterý (jednou za 14 dnů) od 17:00 do 18:30, 

Místo: Dům dětí, Svárovská 

Vedoucí: Marcela Nepomucká a Alena Vrbová - viz kontakty

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2020/21.