Kreativní tvoření pro děti z 1. až 3. třídy

Kroužek je pro holky i kluky z 1. až 3. třídy. 
Společně budeme vytvářet zajímavé výrobky a zkoušet různé techniky tvoření s různými materiály. 

V kroužku je 15 míst - obsazeno!! 

Čas: středa od 14:00 do 15:30

Místo: Dům dětí, Svárovská 

Vedoucí: Markéta Dočekalová a Petra Maňová 

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2022/23.