Keramické workshopy pro žáky I. stupně

Vedoucí: Valéria Bartáková a Martina Eliášová
Termín: středa - od 13.00 do 14.00
Místo: keramická dílna v prostorách ZŠ Křenovice 

Keramický kroužek pro starší děvčata 

Vedoucí: Valéria Bartáková
termín: středa
místo: keramická dílna v prostorách ZŠ Křenovice

Jak budou workshopy probíhat?
Dětem od 1. do 5. ročníku bude vždy předem nabídnuta možnost zúčastnit se konkrétního workshopu. Informace dostanou děti ve škole od paní Bartákové, budou také uveřejněny zde na webu. 
Termín prvního workshopu je středa 10. října a tento bude nabídnut žákům 1. ročníku. 
Cena za 1 workshop: 20-30 Kč (podle výrobku)
Děti se budou po skončení kroužku vracet do družiny. 

V. Bartáková - tel. 544 223 131

Informace o kroužku
(čas, poplatek za materiál a další info) sdělí děvčatům na 2. stupni paní Bartáková.