Keramický kroužek - obsazeno

Vedoucí: Valéria Bartáková 
Termín: středa - od 13.00 do 14.00 - 1× za 14 dnů
Místo: keramická dílna v prostorách ZŠ Křenovice 

  • kroužek je určen pro děvčata od 4. do 6. třídy
  • maximální počet účastníků v kroužku: 9 
  • přihlašování přes web KOSa
  • poplatek za pololetí: 300 Kč (bude vybírán na 1. schůzce)
  • zahájení: středa 5. října

Bližší informace před prvním setkáním podá účastníkům paní Bartáková. 

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2022/23