Keramické workshopy pro žáky I. stupně

Vedoucí: Valéria Bartáková 
Termín: středa - od 13.00 do 14.00
Místo: keramická dílna v prostorách ZŠ Křenovice 

Jak budou workshopy probíhat?
Dětem od 1. do 5. ročníku bude vždy předem nabídnuta možnost zúčastnit se konkrétního workshopu. 

Termíny workshopů a způsob přihlašování budou zveřejněny 3. týden v září.  

Cena za 1 workshop: 20-30 Kč (podle výrobku)
Děti se budou po skončení kroužku vracet do družiny.