Naše projekty

Robotické stavebnice pro volnočasové aktivity

Tento náš projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova. 

Projekt je zaměřen na nákup robotů, robotických stavebnic a tabletů pro náš spolek. Tyto budou (a jsou) využívány s dětmi v kroužcích, při volnočasových aktivitách. Byla zakoupena sada jednoduchých robotů s mnoha možnostmi ovládání (Vex 123), dále sada stavebnic robotů s možností řešení různých projektů Wonder Building Kit (5 ks). Stavebnice byly doplněny nákupem 6 kusů tabletů tak, aby bylo možné využití aplikací pro roboty a výuku programování. Realizace projektu umožní modernizaci obsahu činnosti kroužků spolku, a tím zvýšení digitálních kompetencí dětí - členů i nečlenů. 

Realizace projektu: 1. 10. 2023-31. 1. 2024