Sportovky pro školáky (1. až 3. ročník)

Čas: pondělí 15.15 až 16.00
Místo: sportovní hala Křenovice
Vedoucí: Zuzana Schořová, Petr Růžička, Dagmar Zaoralová 

Cvičení začíná v pondělí 1. října. Do haly děti potřebují sportovní oblečení, pití a sportovní obuv s bílou podrážkou.

Během roku proběhnou různé doprovodné akce. O termínech budou rodiče včas informováni.


Děti musí být členy KOS a mít zaplacen roční příspěvek 100 Kč. Po jeho uhrazení jsou děti pojištěny.
Přihlášky budou k dispozici v základní škole (ve školní družině, u Z. Schořové, na schůzce rodičů). 
Přihlášky ke stažení najdete na této stránce.

O možnostech vyzvedávání dětí ve školní družině budete informování na přihlášce.