Sportovky pro školáky (1. až 3. ročník)

Čas: pondělí 15.15 až 16.00
Místo: sportovní hala Křenovice
Vedoucí: Zuzana Schořová 

Cvičení začíná v pondělí 30. září. Do haly děti potřebují sportovní oblečení, pití a sportovní obuv s bílou podrážkou.

Během roku proběhnou různé doprovodné akce. O termínech budou rodiče včas informováni.


Děti musí být členy KOS a mít zaplacen roční příspěvek 100 Kč. Po jeho uhrazení jsou děti pojištěny.

O možnostech vyzvedávání dětí ve školní družině budete včas informováni.