Sportovky pro školáky
(kluky a holky z 1. až 3. ročníku)

Obsazeno

Čas: pondělí 15.15 až 16.00
Místo: sportovní hala Křenovice
Vedoucí: Zuzana Schořová, Petr Růžička 

Začínáme v pondělí 2. října. 

Do haly děti potřebují sportovní oblečení, pití a sportovní obuv s bílou podrážkou.

Během roku proběhnou různé doprovodné akce. O termínech budou rodiče včas informováni.
O možnostech vyzvedávání dětí ve školní družině budete informováni. Další info - Z. Schořová. 

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2022/23.