Zahájení kroužku přesunuto na první týden v listopadu. 

Cvičení rodičů s dětmi

Termín: čtvrtek od 15.30 do 17.00
Místo: hala Křenovice
Vedoucí: Hana Fáberová, Jana Hrubá 

Jedná se o cvičení rodičů s dětmi, tj. při cvičení musí mít dítě vždy doprovod dospělé osoby. Do haly děti potřebují sportovní oblečení, pití a sportovní obuv s bílou podrážkou (i doprovod). 

15.30 až 16.00 - příchod do haly a možnost cvičení rodičů s vlastními dětmi
16.00 až 17.00 - společný program 

Během roku proběhnou různé doprovodné akce. O termínech budou rodiče včas informováni.

Všechny děti musí být členy KOS a mít zaplacen roční příspěvek 100 Kč. Po jeho uhrazení jsou děti pojištěny. Přihlašování bude probíhat online - přes formulář. 

Členy KOS se mohou stát také rodiče, prarodiče dětí, ostatní zájemci z řad dospělých. 


Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2020/21.