Rybářský kroužek

pro chlapce i děvčata od 3. třídy

Kroužek se ve školním roce 2022/2023 bude konat za předpokladu, že se přihlásí 5 zájemců!

Vedoucí: Ivan Mazáč - viz kontakty
Dle počtu přihlášených bude domluven následně termín konání kroužku.  Zahájení v říjnu 2022.

Předběžnou přihlášku je nutné vyplnit nejpozději do 20. září. Zájemci mohou také psát zprávu na e-mail muli.s@seznam.cz.