Kroužky pro školní rok 2023/2024
 Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami přihlašování do kroužků a podmínkami členství v kroužcích,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice,
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2023/24. 
Najdete zde. 

V letošním školním roce neotvíráme tyto kroužky:
- Rybářský kroužek (není organizován každoročně)
- Kroužek programování 
Hledáme vedoucí Klubu chytrých hlaviček

Tvořivá dílna pro děvčata

Malý kutil

Modelářský kroužek 

Klub deskových her

Cvičení rodičů s dětmi 

Drátování - obsazeno zájemci z loňského roku

Keramika 

Kreativní tvoření pro děti z 1. až 3. třídy 

Sportovky - předškoláci

DRAK - dramatický kroužek 

Sportovky pro školáky

Klub chytrých hlaviček
hledáme vedoucí