Připravujeme nové kroužky

Rybářský kroužek pro zájemce ve školním roce 2017/2018 nebude. 

Připravujeme ale nabídku dalších kroužků. V jednání je kroužek "vědecký" a anglického jazyka. 

 

Informace připravujeme.