Sportovky pro předškoláky

Čas: pondělí 16.00 až 16.45
Místo: sportovní hala Křenovice
Vedoucí: Zuzana Schořová

Jedná se o sportovní hry pro předškolní děti, tj. ty, které půjdou ve školním roce 2019/2020 do 1. třídy. 
Cvičení začíná v pondělí 1. října.

Do haly děti potřebují sportovní oblečení, pití a sportovní obuv s bílou podrážkou.

Během roku proběhnou různé doprovodné akce. O termínech budou rodiče včas informováni.

Děti by měly během roku zvládnout základy atletické abecedy, poskoky, skoky přes různé překážky, házení míčkem, házení a chytání míče. Budeme se snažit, aby děti tyto dovednosti pak využily při kolektivních hrách. Jako motivační prvek je zavedena kontrola docházky.   

Děti musí být členy KOS a mít zaplacen roční příspěvek 100 Kč. Po jeho uhrazení jsou děti pojištěny. 

  • Přihlášku a členský příspěvek můžete odevzdat ve školce do 27. 9. nebo přímo Z. Schořové.
Děti mohou být vyzvedávány ve školce. Po ukončení cvičení, tj. v 16.45 si je musí rodiče (jiná osoba) osobně vyzvednout v hale. Všechny informace jsou na přihlášce.