Sportovky pro předškoláky

Čas: pondělí 16.00 až 16.50
Místo: sportovní hala Křenovice
Vedoucí: Zuzana Schořová, Petr Růžička

Začínáme v pondělí 2. října v 16.00

Jedná se o sportovní hry pro předškolní děti, tj. ty, které půjdou ve školním roce 2024/2025 do 1. třídy. 

Do haly děti potřebují sportovní oblečení, pití a sportovní obuv s bílou podrážkou.

Během roku proběhnou různé doprovodné akce. O termínech budou rodiče včas informováni.

    Děti mohou být vyzvedávány ve školce. Po ukončení cvičení, tj. v 16.50 si je musí rodiče (jiná osoba) osobně vyzvednout v hale.  Další informace podá Z. Schořová - viz kontakty

      Děti by měly během roku zvládnout základy atletické abecedy, poskoky, skoky přes různé překážky, házení míčkem, házení a chytání míče. Budeme se snažit, aby děti tyto dovednosti pak využily při kolektivních hrách. Jako motivační prvek je zavedena kontrola docházky.   

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2022/23.