DRAK - dramatický kroužek

Pro všechny, kdo mají rádi divadlo. Výsledkem celoroční práce kroužku je divadelní představení pro žáky školy - pro kluky a holky od 3. do 9. třídy (mladší po domluvě s vedoucí)

Vedoucí - Kamila Mazálková (tel. 731 581 476) a Jana Hrubá (info podá v ZŠ Křenovice)

Schůzky probíhají v sále Obecní hospody, obvykle v pondělí.

Den i čas ale bude upřesněn podle možností zájemců.

Úvodní schůzka proběhne koncem září, zájemci budou informováni vedoucími. 

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2021/22.