DRAK - dramatický kroužek

Vedoucí - Kamila Mazálková - viz kontakty

Informace o kroužku podá stávajícím členům i dalším zájemcům přímo Kamila Mazálková nebo Jana Hrubá. 

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2021/22.