Akce pro rodiče

Zveme všechny na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s MAP II Slavkov. 
www.map-slavkov.cz

Dítě není malý dospělák, dospělák nemá být velké dítě!

Přijďte si poslechnout odborníka a debatovat na témata:

  • základy emočního a sociálního vývoje dětí,
  • význam klíčových rituálů pro život,
  • role a vztahy v rodině

J. Halda: "Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy - akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží - vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život."

Z kapacitních důvodů doporučujeme zakoupit vstupenku předem. Online předprodej vstupenek zahájen. Cena 50 Kč.
Více informací o akci:
J. Schovancová, slavkovsko@seznam.cz, tel. 602 763 683

Předprodej akce

Mgr. Jiří Halda: speciální pedagog a rodinný terapeut.
"Orientuji se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuji se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Jsem nepříliš aktivní sportovec, miluji válení kombinované s povalováním a jsem nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na baskytaru.
"Doplňujeme: J. Halda je zkušený a uznávaný lektor. Zaměřuje se na problematiku výchovy a osobnostní zralosti. Společně s Markem Hermanem napsal knihu "Jsi tam brácho?".