Modelářský kroužek

Vedoucí: Radek Bednařík - viz kontakty
                Radko Bohdálek
Místo a čas:
Dům dětí Křenovice, Svárovská - každé pondělí 17.00 až 18.3
0 

V současné jsou 3 volná místa. 

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice,
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2021/22.

  • Kroužek je určen chlapcům, ale i děvčatům, ve věku od 7 do 12 let se zájmem o plastikové modelářství a historii stavěné techniky.