setkávání s roboty

pro kluky a holky od 3. třídy
pro začátečníky i mírně pokročilé
Dům dětí Křenovice

Každá z dílen bude mít své téma, kterému se budou zájemci věnovat od 15:00 do 15:45. Společně si vždy připomenou, jak s daným robotem pracovat. Začátečníkům bude robotek představen trošku více. Pro všechny je pak připravena "robotí stezka" – sada úkolů k danému robotkovi od nejjednodušších až po složitější, které může plnit každý svým tempem. Plnění úkolů bude zaznamenáno do průkazky a na úspěšné řešitele čekají malé odměny. (Plnit úkoly mohou zájemci i v dalších dílnách, před a po společné činnosti.) Zájemci o programování mohou řešit také vlastní úkoly. 

Vedoucí: Patrik Hrozek

Nejedná se o kroužek. Není tedy nutná pravidelná docházka. Volíš si program a termín dle zájmu. 
Vstup zdarma. 
Omezený počet míst! Přihlášení je nutné, zajistíš si tím místo u stolu s robotky. Registrace přes formulář! 

Při registraci je nutné zadat telefonní číslo, na které bude potvrzena účast. Je nutné dodržovat pravidla!

Na své si přijdou kluci, holky, začátečníci i ti mírně pokročilí.
Čekají na vás zajímavé úkoly, společné aktivity i samostatné bádání. K plnění jsou připraveny robotí stezky.

Určeno dětem navštěvujícím ZŠ Křenovice. 

Postupně budeme pracovat s roboty Ozoboty, s Blue Boty, robotickou stavebnicí VEX 123, Wonder Building Kitem a dalšími.

Na obrázku jsou průkazky z "robotí stezky" - plnění úkolů k jednotlivým robotkům.