Novinky

Nejbližší akce:

- akce Krabice od bot - do 4. prosince - info
- 6. 12. - výtvarná dílna pro ženy všeho věku
Vyrábíme jmenovky na dárky a ukázka krasopsaní
- 6. 12. - Mikulášské cvičení

Vyrábíme jmenovky na dárky, ukázka krasopsaní

Maminky, babičky i malé slečny, přijďte si s námi vyrobit jmenovky na vánoční dárky pro vaše blízké!
Termín: čtvrtek 6. prosince v budově základní školy (přezůvky s sebou)
V době od 15.30 do 18.30 (kdykoliv) bude k dispozici materiál na výrobu zajímavých papírových jmenovek na dárky. Odborná lektorka na práci s papírem Irča Vohlídková poradí, jak na výrobu, jaký papír použít, jak jmenovky zdobit.
Od 17.00 do 18.00 proběhne ukázka handletteringu, čili krasopsaní. Zájemci si budou moci vyzkoušet základní tahy, zjistí, jaký materiál používat a budou si ho moci také objednat.

Na akci není nutné se přihlašovat, doporučujeme ale zamluvit si místo u J. Schovancové (602 763 683, muli.s@seznam.cz) nebo v ZŠ u V. Bartákové do 3. prosince. 

Cena: 
- ženy 55+ (tj. starší 55 let) a členové KOS - zdarma

- ostatní - 50 Kč (v ceně materiál na 10 jmenovek, možnost vyzkoušení krasopsaní)

Sportovky pro 4 a 5leté a cvičení rodiče s dětmi! 

Upozorňujeme všechny rodiče, že výše uvedené cvičení se ve čtvrtek 29. 11. 2018 se nebude konat!
Do Vánoc budeme ve čtvrtek cvičit v následujících termínech: 22. 11., 6. 12. - Mikulášské cvičení, 13. 12. 

Podzimní dílny úspěšně
22. 10.

Přihláška ke stažení - dospělý člen
17. 9. 
Vyplněnou přihlášku a členský příspěvek 50 Kč je možné odevzdat kterémukoliv vedoucímu nebo J. Schovancové, V. Bartákové. Po odevzdání přihlášky a uhrazení příspěvku se zájemce stává členem na dobu jednoho roku, tj. do 31. 8. 2019. 
A nejde jen o členství. Přivítáme jakoukoliv pomoc při pravidelných činnostech kroužků i při akcích pro veřejnost. 

Dnes fotíme prvňáčky
17. 9.
Děti dostanou tři fotografie:
- 10 x 15 - 2 ks
- 15 x 18 - 1 ks
Zájemci o další fotografie si mohou napsat na emil muli.s@seznam.cz a bude jim zaslán soubor. Zhotovení dalších fotografií je už na rodičích.
Fotografie dostanou děti zdarma od třídní učitelky začátkem října.

KOS a GDPR
16. 9.
Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - "GDPR"). Sdělujeme, že zpracováváme takové osobní údaje dětí / žáků / jejich zákonných zástupců, které vyplývají ze stanov spolku a které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného průběhu kroužků a ostatních akcí - paragraf 2.1.3. - Přihláška dětského člena obsahuje jeho jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, kontakty na zákonného zástupce s podpisem zákonného zástupce. Údaje jsou uchovávány po dobu členství. 

Změna výše členských příspěvků
Na lednové schůzi výboru KOS bylo schváleno zvýšení členského dětského ročního příspěvku na 100 Kč od nového školního roku, tj. od 2018/2019. V minulých letech celý příspěvek (50 Kč) sloužil na pojištění dětí při pravidelné i jednorázové činnosti. Na činnost KOSa získáváme peníze ze vstupného, z různých dotačních titulů. Děkujeme také za příspěvky od Obce Křenovice a některých dárců. Snažíme se ale hledat i další zdroje. Navýšená částka členského příspěvku bude použita pro děti, pro činnost jednotlivých kroužků. (Všichni naši vedoucí pracují s dětmi bezplatně.) Omlouváme se rodičům prvňáčků, kteří na informačním letáčku měli starou hodnotu. Věříme, že naši chybu pochopí. 

A září je zase tady! 
V současné době připravujeme činnost KOSa pro školní rok 2018/2019 tak, abychom byli schopni děti i jejich rodiče v co nejkratší době seznámit s nabídkou všech kroužků. Většina z nich zahájí svoji činnost v měsíci říjnu; Klub chytrých hlaviček má stanoven termín svého zahájení na úterý 25. září.Informace o kroužcích, novinkách i dalších aktivitách KOSa, přihlášky do kroužků budou také k dispozici na informační schůzce, která se bude konat 18. září. Rodiče budou získávat informace také ve školce. Bude pokračovat spolupráce se společností Věda nás baví; pro děti je připravován páteční kroužek s nabídkou nových pokusů.V plánu máme také akce pro širokou veřejnost, již nyní známe termín řemeslného jarmarku, který se po několika letech změnil. Akce se bude konat v sobotu 3. listopadu.