Kroužek programování 
pro kluky a holky z 4. až 6. třídy, pro začátečníky i pokročilé)

Vedoucí: Vojtěch Vybíral
Čas: středa - 17.00 až 18.30 - jednou za 14 dnů
Místo: počítačová učebna základní školy

Je počítač chytrý nebo hloupý?
Co je to program, co aplikace, co operační systém?
Víš, co je cloud?
Jak vysvětlit počítači, co má dělat?

Zkusíme to v jazyce Scratch

Ukážeme si jak popsat problém a navrhnout jeho řešení tak, aby bylo možné jej řešit pomocí počítače.

Děti se postupně naučí, co je to program, proměnná, podmínka nebo cyklus. Naučí se problém rozkládat na dílčí části a rozvinou své logické myšlení. Nové vědomosti si budeme zkoušet na malých projektech a hrách. Zkusíme si postavit a naprogramovat Lego robota.

Pro začátek se předpokládá se pouze základní schopnost ovládat počítač myší a používat webový prohlížeč.