Keramický kroužek ve školním roce 2017/2018

Vedoucí keramického kroužku paní V. Bartáková připravuje pro školní rok aktivity v keramické dílně jak pro děvčata i chlapce z 1. až 3. třídy, tak pro starší děvčata. 

Z důvodu velkého počtu dětí na I. stupni budou aktivity organizovány jiným způsobem než v minulých letech. 

Informace připravujeme.