Věda nás baví

Určeno pro žáky 2. až 5. ročníku
Místo: budova základní školy na Školní ulici
Čas: pátek od 13.15 do 14.15

Zahájení 4. 10.

Vědecký kroužek je určen dětem, které se hravou a zábavnou formou chtějí seznámit s taji různých vědních oborů. Vyzkouší si, jaké je to stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Experimenty jsou navrženy pro žáky 1. stupně a nejsou tedy pro děti nebezpečné ani složité. 

Základní informace podá i J. Schovancová (602 763 683).

KOS kroužek neorganizuje, ale pouze zprostředkovává. Děti je nutné přihlásit přímo na webu společnosti. Zde také rodiče najdou všechny potřebné informace (např. o platbě). 

Děti se přihlašují na dobu jednoho pololetí - tj. 14 lekcí. 
Jedná se o skupinovou práci, děti tvoří vědecké týmy o 3 až 5 členech.