Taneční kroužek (mažoretky)

Kroužek MAŽORETEK v Křenovicích nekončí - pokračujeme. 
 
Děvčata budou tancovat každý čtvrtek od 5. řijna na Domě dětí na Svárovské ulici.
 
Menší děvčata: od 5 do 7 let (1. třída) - čtvrtek od 17.00 do 18.00
 
Starší děvčata: 2. až 5. třída - čtvrtek od 18.00 do 19.00
 
Vedoucí: Iva Češková a Katka Macháčková