Sportovky pro 1. až 3. třídu

Pondělí 15:15–16:00, sportovní hala

Začínáme v pondělí 2. října 2017.

Všeobecné informace

  • Do haly je potřeba sportovní oblečení, pití a přezůvky s bílou podrážkou. 
  • Po zaplacení povinného členského příspěvku 50 Kč jsou všechny děti pojištěny. Děti ze ZŠ Křenovice uhradí tento příspěvek třídním učitelkám/třídnímu učiteli. 
  • Děti budou odváděny ze školní družiny.
  • Vedoucí kroužku je Zuzana Schořová.
  • Přihlášku a příspěvek odevzdejte třídním učitelům do 25. 9. (případně na schůzce rodičů nebo vedoucí Z. Schořové).

Na sportovce se těší vedoucí a Jitka Schovancová za KOS. 

Přihláška ke stažení