Změna KOSa

09.12.2016 09:44

Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon, podle kterého se naše občanské sdružení transformovalo na spolek. Náš nový název je tedy KOS Křenovice, z. s.

Zkratka z. s. znamená zapsaný spolek. 

A co tato změna pro nás všechny znamená?

- Máme nové stanovy s některými změnami oproti stanovám občanského sdružení.

- Hlavní změnou jsou dvě členství, tj. dětské členství pro nezletilé a členství pro osoby nad 18 let s různými právy a povinnostmi.  

Co se nemění?

Naše činnost stále směřuje k uspokojování potřeb a ochraně společných zájmů našich členů prostřednictvím pravidelné i jednorázové všestranné činnosti zaměřené především na realizaci různorodých volnočasových aktivit - formou činnosti zájmových kroužků s různým zaměřením, pořádáním jednorázových akcí různého charakteru, kurzů, školení, zajišťováním lektorské činnosti, provozováním kulturních, vzdělávacích, sportovních, zábavních akcí, výstav, přehlídek a organizací dalších aktivit směřujících k všestrannému využití volného času všech věkových kategorií.