Věda nás baví

11.09.2017 08:01

Připravili jsme pro vaše děti možnost navštěvovat vědecký kroužek v Křenovicích

VĚDA NÁS BAVÍ pro děti od 1. do 4. ročníku

Organizátorem je obecně prospěšná společnost Věda nás baví, o. p. s. Informace najdete na webu www.vedanasbavi.cz.

Kroužek se bude konat v budově základní školy v Křenovicích na Školní ulici. Vedoucím bude pan Václav Pelz. 

pátek: 13.00 - 14.00

Děti si vyzkouší stát se na chvíli vědcem, lekce jsou zábavné, nejsou nebezpečné a ani složité.

Kroužek je placený, cena za jedno pololetí je 1 195 Kč - hradí se přímo společnosti.

Přihlašovat děti je možné přes tento formulář na webu Věda nás baví. Kroužek bude zahájen v pátek 6. října. 

Více informací rodičům podá J. Schovancová na schůzce rodičů v úterý 19. září, nebo přímo Mgr. Radka Krejčová - zástupce společnosti (tel. 736 227 555).

Letáček ke kroužku