Věda nás baví - kroužek startuje

29.09.2017 11:23

Kroužek zahajuje v pátek 6. října - koná se v budově základní školy na Školní ulici. 


Zahájení kroužku ve 13.15.
Děti, které nechodí do družiny, budou na pana lektora čekat v šatně. 
Děti z družiny na odchod do kroužku připraví paní družinářka Zuzka Schořová. Po skončení se děti opět do družiny vrátí. 
Pokud děti do družiny nechodí, odchází po kroužku samostatně domů.

Přejeme dětem mnoho zábavy s vědou...

                                                                                                                                    Jitka Schovancová