Sportovní kroužek - výlety - škola a předškoláci

10.05.2018 21:01
Sportovní kroužek připravil na květen několik výletů. 
 
1. Výlet do Zbýšova 14. května
Odjíždíme 15.54 hod. z horního nádraží. Děti si vyzvedneme ve škole i ve školce. Aktovky uložíme na nadráží. Návrat 
v 18.00 na dětské hřiště u horního nádraží. Zde si děti vyzvednete. Sraz dětí, které nepůjdou z družiny je v 15.40 na nádraží. Jízdenku zakoupím společnou, peníze dětem nedávejte.
 
2. Výlet do Slavkova 21. května
Školáci budou odjíždět ve 15.03 ze zastávky u  trafiky. Školáky vezmeme opět z družiny, ostatní ať jsou na zastávce ve 14.55. Aktovky si uložíme u paní Šteflové na Široké ulici. 
Děti ze školky také vyzvedneme a pojedeme v 15.38 od horního nádraží. Návrat bude kolem 18.30, děti si vyzvednete na dětském hřišti na ulici Široké. Opět jim prosím nedávejte peníze, jízdné uhradíme.
 
3. Výlet k jezírkům 28. května
Školáci budou odcházet 15.20 z družiny, aktovky si nechají opět na horním nádraží. Školkáče opět vyzvedneme. Ostatní sraz v 15.30 u dětského hřiště u nádraží. Návrat na stejné místo v 18.00.  
 
S sebou: pití, svačina, dobré boty, event. pláštěnka
 
V případě nejasností mě neváhejte mě kontaktovat, Zuzana Schořová