Přijďte za pejskem

03.11.2017 20:02

KOS zve děti ve věku od 5 do 10 let s doprovodem na akci
Přijďte za pejskem!

středa 15. 11. v 15.30 - malý sál Orlovny

Těší se na vás Sabina Maláčová a pejsek Rainbow.

 

 

Přihlášení nutné, počet míst omezen! V současné době je ještě 6 volných míst!

Pište na muli.s@seznam.cz

Vstup dětí bez doprovodu není možný! 

Akce je pro účastníky zdarma.

 

Slečna Sabina vzkazuje účastníkům:

„Přijďte za námi a prožijte tak skvělé odpoledne v přítomnosti speciálně vycvičeného psa. Program je určen pro děti a jejich rodiče, prarodiče za přítomnosti chovatelky s jejím speciálně vycvičeným a certifikovaným psem.

Nabízíme vám přátelský a pozitivní přístup s poznáváním nových věcí. To vše, formou zábavy!“ 

 

Určeno pro milovníky psů a zábavy.

 

Při canisterapeutické akci platí následující pravidla:

·         Na akci je nutné se chovat tiše a ničím nenarušovat program, či rozptylovat canisterapeutického psa a jeho psovoda při jejich práci.

·         Není povoleno podávat canisterapeutickému psu žádné krmení bez jasného souhlasu psovoda.

·         Je zakázáno nevhodné chování ke canisterapeutickému psu a ostatním účastníkům akce.

·         Každý účastník akce je zodpovědný za své chování a odpovídá za způsobenou majetkovou škodu.

·         Za nezletilé zodpovídá jejich doprovod na akci.

·         Všichni účastníci se zavazují, že budou dbát pokynů pořadatelů akce.