Nadace Tři brány - Otevřené grantové řízení 2017

22.10.2017 14:42

AD MANUM 

Komunitní nadace Tři brány rozdělila v letošním grantovém řízení celkem 150 000 Kč na dobročinné projekty neziskových organizací na Vyškovsku. Podpořeno bylo 14 projektů ve 3 grantových programech.

KOS Křenovice byl také úspěšný s projektem Tradiční řemesla ve 21. století. 

V rámci projektu se uskuteční několik řemeslných dílen, workshopů. Vytvořena bude databáze řemeslníků spolupracujících s naším spolkem. Chybět nebudou pracovní listy o tradičních řemeslech pro děti. 

 

Číslo Program Subjekt Projekt Žádáno Uděleno
1 V1/2017 Ad Manum PODVALÁK Bošovice, z.s. Vaření trnek 10 000 Kč 10 000 Kč
2 V2/2017 Ad Manum Klub přátel KKD, z.s. Literární čaje o páté 15 000 Kč 15 000 Kč
3 V3/2017 Ad Vitam ARPZPD, z.s. Klub Paprsek Edukace terénních pracovníků osobní asistence 10 000 Kč 8 000 Kč
4 V4/2017 Ad Manum Dialog a generační soužití, z.s. Cyklus předáváme zkušenosti 15 000 Kč 10 000 Kč
5 V5/2017 Ad Futurum Centrum Ententyky, z.s. Heršpické Elektrohrátky 10 000 Kč 10 000 Kč
6 V6/2017 Ad Manum Zbýšovský domeček, z.s. Společné vaření 4 025 Kč 0 Kč
7 V7/2017 Ad Manum SVČ Maják, p.o. Sportujeme a tančíme s radostí 15 000 Kč 11 000 Kč
8 V8/2017 Ad Futurum Gymnázium a SOŠZE, p.o. Poznejme přírodu i sebe 10 000 Kč 10 000 Kč
9 V9/2017 Ad Futurum Gymnázium a SOŠZE, p.o. Běháme srdcem 2018 8 000 Kč 8 000 Kč
10 V10/2017 Ad Manum RC Domeček Křenovice, z.s. Mimikarneval - zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče 6 300 Kč 0 Kč
11 V11/2017 Ad Futurum MKS Vyškov ZpívejFest 2018 10 000 Kč 10 000 Kč
12 V12/2017 Ad Manum KOS Křenovice Tradiční řemesla ve 21. století 15 000 Kč 10 000 Kč
13 V13/2017 Ad Vitam Sportovní klub Vyškov, z.s. Učíme se a soutěžíme v šachu 2 10 000 Kč 10 000 Kč
14 V14/2017 Ad Manum ADRA, o.p.s. Dobrovolnictví na Vyškovsku v sociální oblasti 15 000 Kč 15 000 Kč
V15/2017 Ad Manum Čtyřlístek Komořany, z.s. Najít cestu k sobě 15 000 Kč 10 000 Kč
V16/2017 Ad Manum Lipka, p.o., prac. Krásensko Den Země - Za humny 13 000 Kč 13 000 Kč
150 000 Kč