Kroužky angličtiny

11.09.2017 17:54

KOS připravil pro Vaše děti ve školním roce 2017/2018 také dva kroužky anglického jazyka! 

1. Zábavná angličtina 

pro děti 4. a 5. třídy 

Kroužek bude pojat převážně interaktivní hravou formou. 

2. Žáci ze 6. až 9. ročníku. 

Zaměříme se na procvičení, upevnění a rozšíření školního učiva, které mnohým usnadní studium angličtiny na střední škole. Hlavním cílem kroužku je probudit v dětech chuť a zájem o studium anglického jazyka, který jim bude užitečný nejen ve škole, ale i v každodenních činnostech po celý život.

Lektorkou obou kroužků bude Denisa Bodečková 

Kdy: každý pátek od 6. října

4.–5. třída: 13.00 až 14.00

6.–9. třída: 14.10 až 15.10

Cena za pololetí: 1 100 Kč 

Informace získají rodiče na schůzce 19. září, děti v základní škole, případně bližší info podá J. Schovancová. 

Přihlašování je také možné přes tento formulář. (Vyplněním přihlášky je přihlášení závazné.) Platba bude vybírána na první schůzce. 

Přihlášky je nutné podat do pátku 22. září. 

 Přihlášky ke stažení.