KOS začal rok 2018 plesově

14.01.2018 13:58

Krásný slavnostní plesový večer je za námi. 
Hodiny příprav i úklidu jsou zapomenuty. 
Zůstávají vzpomínky na příjemně strávený večer. Těšíme se na fotky mažoretek i těch starších tanečníků, kteří ples zahajovali.

Za KOS děkuji
- Zuzce, jako letošní hlavní organizátorce, a její rodině, 
- Regině a Ivě s maminkami, za přípravu obou vystoupení,
- všem malým i větším tanečnicím a tanečníkům, 

- vyučujícím, za přípravu výzdoby 
- Valice, za přípravné práce,
- holkám v šatně, holkám a klukům v občerstvení, 
- úklidové četě, 
- sponzorům a všem, na které jsem zapomněla. 

Jitka Schovancová 

Videa tanečních vystoupení najdete na školním webu.