KOS hledá vedoucí kroužků pro příští školní rok

24.04.2017 10:16

Nabídka mimoškolních aktivit pro děti předškolního i školního věku KOS Křenovice je pestrá – sportovní, výtvarné, taneční kroužky, ale i další se zaměřením na užší oblast (dramatický, rybářský) nebo Klub chytrých hlaviček pro předškolní děti.

Někteří rodiče ale mohou namítnout (a namítají), že zde chybí kroužky pro kluky, pro technicky i jinak zaměřené děti. Víme o tom a chceme situaci řešit. Potřebujeme ale pomoc Vás – rodičů, prarodičů, zájemců o práci s dětmi. Chybí nám vedoucí – mužského i ženského rodu. Bez nich nabídku rozšiřovat nemůžeme.

Co novým vedoucím můžeme nabídnout:
- prostory pro aktivity,
- finanční a materiální podporu kroužku v rámci našich možností,
- metodickou podporu, proškolení a další důležité informace, propagaci aktivit, komunikaci s dětmi i rodiči.

Co vedoucí čeká?
Práce s dětmi (pravidelná – jednou za týden nebo za čtrnáct dnů, případně za měsíc) bez finanční odměny (všichni naši vedoucí pracují zdarma).

 

Naše kroužky startují svoji činnost vždy od října. Již nyní ale připravujeme plán pro školní rok 2017/2018. Hledáme také pomocníky do sportovních kroužků.

Pokud máte zájem o práci s dětmi nebo o spolupráci v již zavedených kroužcích, napište na e-mail koskrenovice@seznam.cz. Věříme, že najdeme nové vedoucí se zajímavými nápady. Nebo i bez nich; nápady máme. 

          Jitka Schovancová