KOS a GDPR

25.05.2018 16:29

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“).

V souladu s tímto nařízením spolek KOS Křenovice, z.s. shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje svých členů podle zpracovaných agendových listů, které vycházejí ze stanov spolku a uvádějí kategorie osobních údajů, příjemců a obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Členové po podepsání „souhlasu se zpracováním údajů“, který je součástí přihlášky člena mají právo:

  • na přímý přístup k osobním údajům a vyžádání informace, jaké osobní údaje jsou o nich zpracovávány,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz, případně omezení zpracování.

Souhlas se zpracováním údajů je udáván na dobu členství ve spolku a členové (zákonní zástupci dětských členů) ho mohou kdykoliv odvolat současně se zrušením členství, a to odesláním e-mailu na koskrenovice@seznam.cz.

Zástupcem správce KOS Křenovice, z.s. je Jitka Schovancová, e-mail: muli.s@seznam.cz.

 

A nyní prakticky:

Členství dětských členů je stanoveno na dobu jednoho školního roku, tj. zaniká 30. 6. 2018. Pro období jednoho měsíce nebudeme zákonným zástupcům dětských členům posílat k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů. Ten bude součástí nových přihlášek pro školní rok 2018/2019.

Na těchto webových stránkách byl zrušen přístup do fotogalerie. Připravujeme stránky nové a jiný způsob prezentace fotografií. Děkuji za pochopení. 

Vaše otázky zodpoví J. Schovancová.