Keramika ve školním roce 2017/2018

06.09.2017 19:01

Jsme rádi, že po rekonstrukci školní dílny, můžeme opět nabídnout aktivity zaměřené na keramiku.

V letošním školním roce nabízíme aktivity dvě:

1. Děvčata a chlapci I. stupeň

Z důvodu předpokládaného většího zájmu bude kroužek keramiky pro chlapce i děvčata 1. až 5. ročníku probíhat následovně:

V jednotlivých třídách budou postupně nabízeny dílny – workshopy na různé výrobky, do kterých se zájemci budou moci přihlašovat. V případě většího zájmu o jednu dílnu, bude tato opakována. V říjnu začneme s prvňáčky. Rodiče i děti budou vždy včas o připravované aktivitě informováni.

Základní informace a přihlášky na dílnu pro prvňáčky získají rodiče na informační schůzce 19. září, také na webu koskrenovice.cz, případně děti prostřednictvím svých třídních učitelek.

Čas workshopů: úterý od 13.00 do 14.00

Plánovaný jednorázový příspěvek na materiál: 50 až 100 Kč podle výrobku

2. Děvčata 6.-9. ročník

Děvčatům bude nabídnut nejdříve celoroční kroužek s kapacitou 10 míst. Kroužek se bude konat v úterý jednou za 14 dnů (vždy tak, aby se nekonal ve stejný týden jako Tvořivá dílna).

Čas: od 14.00 do 15.00

Plánovaný roční příspěvek na materiál: 400 Kč 

V případě většího zájmu bude kroužek probíhat stejným způsobem jako keramika na stupni I., tedy po ročnících.

Vedoucí kroužku paní Bartáková zjistí zájem do 15. září a podle počtu zájemců rozhodne o způsobu organizace kroužku. Další informace přineseme 19. září, tj. na informační schůzce s rodiči.

Děkujeme za pochopení

Informace pro oba kroužky: Po zaplacení povinného členského příspěvku 50 Kč jsou všechny děti pojištěny. Vedoucí zodpovídá za děti po dobu kroužku.