Den řemesel pro žáky základní školy v Křenovicích

03.10.2017 16:06

Termín:  pátek 6. října 2017

Čas: od 8.30

Místo: Křenovice – společenský sál na Václavské ulici

 

KOS s řemeslníky a milovníky tradičních řemesel připravili pro všechny ročníky základní školy zajímavé projektové dopoledne, během kterého se žáci seznámí s různými tradičními řemesly a některé z nich si v připravených dílnách také vyzkouší.

Jedná se o řemesla: košíkářství, kovářství, drátování, výroba ručního papíru a práce s ním, ruční výroba svíček, výroba keramiky a točení na hrnčířském kruhu, zdobení kraslic slámou, řezbářství, zpracování lnu a výroba látek, práce se sklem a pryskyřicí.

Není možné, aby všechny třídy absolvovaly všechny dílny. Proto byl vytvořen harmonogram. Věříme, že se nám podaří v příštím roce akci zopakovat a nabídneme dětem řemesla jiná. 

Věříme, že se dětem bude akce líbit. 

                                                                                                                        Jitka Schovancová 

 

Akce se uskutečnila za podpory nadace Tři brány - Řemesla pro 21. století