Pěvecký kroužek

Pro zájemce od 3. třídy, pro holky i kluky
Vedoucí:  Markéta Vildová
Místo: prostory ZŠ Křenovice

Čas: 14:00 až 15:00 - každé pondělí

Pro všechny, kdo mají rádi hudbu a zpěv, chtějí se naučit zpívat ve sboru jednohlasně i dvojhlasně nebo doprovázet zpěv rytmickými nástroji. 


Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2022/23.