Herna

   V minulém školním roce byly herny zaměřeny cestovatelsky. Letos po loňském úspěchu  budeme v hernách cestováním pokračovat, i když trošku netradičně. Podíváme se za dinosaury, do doby ledové, mezi roboty, ale i na zámky, na statek, do džungle nebo na vyprahlou Saharu.

    Po společném přivítání si dítě bude moci vybrat, jestli dá přednost společnému povídání, hrám a jiným edukativním činnostem o cestování nebo jestli se raději bude věnovat  individálním aktivitám. Vždy budou dětem  k dispozici didaktické pomůcky.  Mohou pracovat individuálně nebo ve skupinkách. Každé dítě má možnost věnovat se svým tempem činnosti, kterou si vybere. Děti jsou vedeny k tomu, aby se navzájem nerušily a tolerovaly, každé dítě pracuje vždy pouze s jednou pomůckou, děti po sobě pomůcky uklízí.

    Každou hernu se budeme snažit oživit něčím novým. Záleží jen na dětech, které aktivitě dají přednost. Podle zájmu dětí si můžeme i předčítat, povídat, tvořit, malovat…