Čteníčko - připravujeme

    Jedenkrát za měsíc si čteme příběhy z oblíbených dětských knih, na něž navazují aktivity, které s daným příběhem souvisí.
Aktivity jsou většinou společné či skupinové, jde nejen o plnění různých úkolů, ale i o společné povídání o daném tématu.  Tyto programy by měly děti přivést k tomu, že čtení je báječná věc, která je přirozenou a pravidelnou aktivitou v životě každého člověka.
Dětem jsou představovány jednotlivé tituly českých či zahraničních autorů knih pro děti. Zároveň se opět děti věnují edukativním aktivitám, učí se poznávat svět kolem sebe a obohacují se navzájem při společné komunikaci.

      Ve školním roce 2016/17 se společně seznámíme s obrázkovým čtením. Jedenkrát za měsíc zavítáme do pohádkové země, přečteme si pohádku a ověříme si jednoduchými úkoly, jestli děti dobře poslouchaly.

A proč číst s dětmi pohádky?

Pohádky by měly děti nejen bavit, ale i vychovávat. Dozvídají se v nich, co je v životě důležité, jak se mají chovat ke svým rodičům a blízkým, snadno rozpoznají dobro a zlo.

 

Pohádky by měly děti nejen bavit, ale také vychovávat. Dozvídají se v nich, jak se chovat k rodičům, jak si vybrat životního partnera, co je v životě nejdůležitější.
 
Pohádka může být útočištěm a útěchou.
 
Poznání základních životních situací (smrt rodičů, nevraživost mezi sourozenci, závist, touha po bohatství…). Hrdinové se vydávají na cestu, která je změní a něco nového jim přinese.
 
Lidové pohádky vedou k přemýšlení o přírodě, o lidech a jejich chování. Díky nim mají děti v sobě jakýsi kompas, který jim ukazuje tu správnou cestu životem.


Více zde: https://www.spolecnecteni.com/
Pohádky by měly děti nejen bavit, ale také vychovávat. Dozvídají se v nich, jak se chovat k rodičům, jak si vybrat životního partnera, co je v životě nejdůležitější.
 
Pohádka může být útočištěm a útěchou.
 
Poznání základních životních situací (smrt rodičů, nevraživost mezi sourozenci, závist, touha po bohatství…). Hrdinové se vydávají na cestu, která je změní a něco nového jim přinese.
 
Lidové pohádky vedou k přemýšlení o přírodě, o lidech a jejich chování. Díky nim mají děti v sobě jakýsi kompas, který jim ukazuje tu správnou cestu životem.


Více zde: https://www.spolecnecteni.com/
Pohádky by měly děti nejen bavit, ale také vychovávat. Dozvídají se v nich, jak se chovat k rodičům, jak si vybrat životního partnera, co je v životě nejdůležitější.
 
Pohádka může být útočištěm a útěchou.
 
Poznání základních životních situací (smrt rodičů, nevraživost mezi sourozenci, závist, touha po bohatství…). Hrdinové se vydávají na cestu, která je změní a něco nového jim přinese.
 
Lidové pohádky vedou k přemýšlení o přírodě, o lidech a jejich chování. Díky nim mají děti v sobě jakýsi kompas, který jim ukazuje tu správnou cestu životem.


Více zde: https://www.spolecnecteni.com/