Kroužek klasické animace

nahlédnutí do tajů animovaného filmu a jeho vlastní tvorba


Vedoucí: Mgr. Miroslava Kemzová
Místo: Dům dětí Křenovice, Svárovská
  Čas: čtvrtek
Počet účastníků: 6
Délka lekce: 135 minut - tj. 3 vyučovací hodiny
Poplatek: 1 200 Kč za 1 pololetí, tj. 4 lekce
 

Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek. Další info podá přímo lektorka. 

V kroužku je 6 volných míst. 

14. 10. - úvodní hodina

24. 9. budou přihlášeným zaslány základní informace 

Hotová videa najdete na našem FCB. 

Obdivují vaše děti animované filmy a rády by poodhalily, jakými způsoby se vytváří?
Během lekcí si budou účastníci moci vymyslet vlastní scénář, výtvarně jej zrealizovat a oživit - naanimovat. Vyzkouší si základní techniky klasické animace.  
Děti získají cenné zkušenosti s tvorbou v týmu a uplatněním svých tvůrčích nápadů.


Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
- s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice (viz info na webu),
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2021/22.