Kroužek anglického jazyka - Come and Have Fun with English Practice

kroužek pro děti ve věku od 7 do 10 let, případně pro starší do 12 let

Pondělí - od 14.00 do 15.00 

Dům dětí a mládeže - Svárovská ulice
Vedoucí: lektorka agentury Kaštánky

Počet dětí v kroužku: 8
Délka trvání lekce: 60 minut
Cena: 1 150 Kč za pololetí

Cílem kroužku je osvojit si cizí jazyk přirozeným způsobem tak, jako jsme si osvojili svůj mateřský jazyk - učit děti přirozeně, hravou formou novému jazyku. Jednoduchou konverzací a frázemi pomáhat dětem procvičit si mluvení, poslech, psaní bez pocitu, že se učí.
Lekce se skládají z pohybové části a dále hraní se slovní zásobou, pouze v angličtině (vztah mezi jazykem a pohybem, pro lepší porozumění a zapamatování si). 
Děti získávají pojem o cizím jazyce a tvoří si k němu pozitivní vztah. Jelikož si cizí jazyk osvojují hravou metodou, výuka je baví a mají z ní radost.  

Počet účastníků je omezen z kapacitních a prostorových důvodů na 8, v případě většího zájmu bude pro starší děti vymezen čas od 15.00 do 16.00.
Děti, které jsou přihlášeny do sportovek pro školáky, přechod do hala stíhají. :-)

Bližší informace o lektorce, kroužku a agentuře najdete na www.kastanky.cz, Klára Skrbková, Nížkovice 69, 68401, mobil: 736 642 504, klara.skrbkova@centrum.cz

Kroužek organizujeme ve spolupráci s agenturou volnočasových aktivit Kaštánky

www.kastanky.cz

Přihlašování do kroužku probíhá přímo přes web agentury, která kroužek nabízí. 
Přihlášení. 
Další informace podá Zuzka Schořová.