A kdo s námi během dvaceti let spolupracoval?

Romča Hamzová

Rádi vzpomínáme na sportovní aktivity s Romčou. 

Připomeneme si ji třeba rozhovorem na iDnes.cz nebo videem z ivysílání. 

FILMOVÝ KLUB

Z historie KOSa 
Ve školním roce 2002/2003 měli členové možnost navštěvovat Klub dětského filmového diváka. 
Předplatné na 6 filmů bylo za 100 Kč. 

A jaké filmy jsme hráli?
Např. Santa Claus, Harry Potter a tajemná komnata, Doba ledová, Fimfárum
Škoda, že je kino v obci zrušeno!

20 let KOSa

V almanachu, který vyšel ke 150 letům budovy základní školy v Křenovicích v roce 2006 je uveden tento text:

„V únoru 1998 bylo z podnětu Mgr. Jitky Schovancové ustanoveno a zaregistrováno Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže při ZŠ – KOS. Jeho cílem je pomáhat organizovat mimoškolní činnost dětí, podporovat jejich zájmy a organizovat pro ně různé kulturní a sportovní akce. Mnoho akcí pořádá KOS ve spolupráci se základní školou. Pod hlavičkou KOSu pracuje několik kroužků sportovních, kroužek dramatický a keramický. Na vedení kroužků se aktivně podílí někteří zaměstnanci školy. Celoročně probíhá sběrová soutěž papíru a do září 2004 fungoval oblíbený Dětský filmový klub, který musel skončit zrušením křenovického kina. KOS pořádá pro děti také zájezdy do divadel, organizuje různé sportovní soutěže, spolupodílí se na organizování školního plesu a vánočního koncertu. Finančně podporuje různé školní soutěže a olympiády, na začátku školního roku vítá drobnými dárky prvňáčky a na konci roku se zase stejně tak loučí s deváťáky.“

Za dvacet let činnosti se mnohé změnilo a z prvních členů jsou již dospěláci. V loňském roce byl změněn především název a statut organizace (KOS Křenovice, z.s.), ale KOS zůstává. Stále se věnuje dětem, jejich volnému času. Navíc organizujeme akce pro širokou veřejnost.

Nás, vedení KOSa, ta „dvacítka“ překvapila!

Chtěli bychom se ohlédnout zpět a připravit například výstavu fotografií z naší dvacetileté činnosti. Termín zatím nemáme. Včas vás budeme informovat.

I na těchto stránkách budeme průběžně zveřejňovat zajímavosti z naší dvacetileté historie. Sledujte nás!
 
                                                                                                                                                Jitka Schovancová